Om Claphaminstitutet

Claphaminstitutet är en kristen ekumenisk tankesmedja, instiftad i Stockholm 23 januari 2008. Namnet kommer av förorten Clapham till London där slaveri-abolitionisterna Thomas Clarkson och William Wilberforce verkade i början av 1800-talet.

Claphaminstitutet  har som sin uppgift att “stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning” om och i kristen tro och att verka för den kristna trons tillämpning.

Claphaminstitutet har Lausannedeklarationen som teologisk och ideologisk bas.

Claphaminstitutets ordförande är Tuve Skånberg och dess direktor är Per Ewert. Bland de 75 stiftarna ingick även Christina Doctare, Bertil Gärtner, Bengt Holmberg, Eva Hamberg, Lennart Sacrédeus ochSüleyman Wannes.

Institutet stöds av bland andra av företrädare för Frälsningsarmén, Pingst FFS, Evangeliska Frikyrkan,Svenska Baptistsamfundet, Trosrörelsen, Syrisk-ortodoxa kyrkan, och organisationer inom Svenska kyrkan till exempel Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner och Kyrklig samling men också av ledningen för några andra fristående organisationer som Svenska Evangeliska Alliansen, Kristna Läkare och Medicinare, Credoakademin, International Christian Chamber of Commerce, och andra.